Distribusjon av "Levende tro"

Mandag 23. mars distribueres boken "Levende tro" gratis til alle husstandene i Kristiansand. Vi håper du har fått boken i din postkasse, og at du liker den!

Boken "Levende tro" er en samling av andakter og personlig troshistorier fra 31 mennesker som bor i eller er fra Kristiansand. Disse forteller om en hendelse, en Bibelhistorie eller annet som betyr mye for dem i forhold til deres tro på Gud. I tillegg inneholder boken sentrale utdrag fra Bibelen fra påskens historie om hvordan Jesus ble arrestert, korsfestent og oppstod.

Sammen for byen har noen ekstra eksemplarer av boken som er lagt ut for salg via vår nettbutikk. De koster kr. 50 + porto pr. eks. Følge linken her for å komme til nettbutikken


Nedenfor finner du som et vedlegg pressemeldingen som ble sendt ut til lokale medier. I pressemeldingen finner du også en liste over andkatsholdere!

God lesing!