Jesus på livssynstorget

For alle som arbeider med trosopplæring/ barne- og ungdomsarbeid.

 

 Bli med på fagdag 23. oktober på NLA Mediehøgskolen Gimlekolle.