Styret i Sammen for byen

Styret i Sammen for byen blir valgt i årsmøtet. Det er seks personer i styret, hvor to er på valg hvert år. Etter årsmøtet i 2018 er Sammen for byen sitt styre sin sammensetning som følger:

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random