USB Ledergruppe

USB (Ungdom Sammen for byen) blir ledet av ei ledergruppe og har en person ansatt i deltidsstilling. Sammen utgjør disse USB's lederskap og er drivkraften bak alt USB foretar seg. Formelt er USB underlagt styret i Sammen for byen, og rapporterer til dette jevnlig.

USB sin ledergruppe består i 2018 av følgende:

 

Lars Ivar Bratsberg, Ungdomsrådgiver, Agder og Telemark Bispedømme

Karine Bragvin Skagestad, Ungdomspastor Filadelfia Kr.sand

Stein Arve Graarud, FriBu pastor Kr.sand Frikirke

Mats Sveindal, Ungdomsarbeider Randesund misjonskirke