Verdidokument

Visjon: Enhet og samhandling

Vår lengsel er å se Jesu ord omsatt til felles handling i vår by:

”Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg," Joh. 17:21

For oss betyr dette at Sammen for byen skal være en pådriver med å

 • arbeide for enhet i Jesus Kristus
 • utfordre til felleskap og enhet mellom mennesker, menigheter og grupper
 • satse på kristen samhandling i ord og gjerning

Fundament

Ungdom Sammen for byen er en arena for felleskristient arbeid. Fundamentet er:

 • Bibelen, Guds ord
 • Tilslutning til den apostoliske trosbekjennelsen
 • Tilslutning til Lausanne pakten
 • Aktivt og byggende fellesskap
 • Gjensidig respekt og likhet
 • Ansvar for samfunnet

Verdier

 • Det tjenende lederskap
 • Den lokale menighet og gruppes suverenitet
 • Frihet for de enkelte menigheters og gruppers engasjement i fellesskapet
 • Rom for engasjement og frivillig innsats

Mål

Målet for Ungdom Sammen for byen

 • Invitere mennesker til fellesskap med Jesus Kristus
 • Dele Guds kjærlighet med byen (diakoni)
 • Fremme kristne verdier og oppfordre til bønn
 • Tilrettelegge for kreativitet og nyskapning
 • Samle og forløse ressurser
 • Være en plattform for dialog og samarbeid mellom menigheter og lokalsamfunn

 

Verdidokumentet er det samme som gjelder for Sammen for byen. 

Mer i denne kategorien « USB Ledergruppe